mensgericht organiseren

voor betere prestaties en gelukkige mensen

Ontwikkelgesprekken moeten gaan over talent, groei en motivatie

Ontwikkelgesprekken moeten gaan over talent, groei en motivatie

Te gast zijn Saskia Tjepkema van Kessel&Smit en Anna van der Horst van eelloo. Samen werken zijn aan de vraag: hoe organisaties ontwikkel- of beoordelingsgesprekken zo kunnen inrichten dat het niet alleen gaat om beoordelen, maar vooral om talent, groei en motivatie? Waarom werkt de beoordelingscyclus of het POP gesprek nu niet? Waar wordt erLees meer overOntwikkelgesprekken moeten gaan over talent, groei en motivatie[…]