People Power, gevestigd Lawickse Allee 36, 6707 AH Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

people-power.nl
peoplepower.radio
companyradio.com
drfreund.nl

Lawickse Allee 36
6707 AH Wageningen
06 22692560
info@people-power.nl

Pieter Jan de Bree is de functionaris gegevensbescherming van People Power. Hij is te bereiken via info@people-power.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
People Power verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, indien door jou zelf aan ons doorgegeven:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • werkgever
 • factuurgegevens
 • reacties op de website

Persoonsgegevens die verzameld worden door gebruik van onze website

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die getoond worden in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker, en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je die gebruikt. De privacybeleidspagina daarvan kun je hier vinden: automattic.com/privacy. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics
Hier wordt nog beleid voor opgesteld.

Persoonsgegevens die verzameld worden door gebruik van onze podcastnotificatie via Whatsapp
Wie zich via Whatsapp abonneert op de People Power podcast geeft daarbij naam en telefoonnummer door. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor de administratie van de gebruikerslijst van de Whatsapp service en wordt bijgehouden op een aparte, password protected telefoon die nergens anders voor gebruikt wordt.

Persoonsgegevens die verzameld worden door het beluisteren van People Power Radio
People Power Radio wordt uitgezonden door BNR, onderdeel van FD Mediagroep. Lees de privacyverklaring van FD Mediagroep voor meer informatie.

Persoonsgegevens die verzameld worden door het beluisteren van People Power Podcast
Om het beluisteren van podcasts mogelijk te maken maken wij gebruik van:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@people-power.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
People Power verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van uitnodigingen en aanbiedingen
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om diensten bij je af te leveren
 • om diensten te factureren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
People Power bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Over de precieze bewaartermijnen wordt nog beleid opgesteld.
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Delen van persoonsgegevens met derden
People Power verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Reacties van bezoekers van people-power.nl kunnen door een geautomatiseerde spamdetectieservice geleid worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door People Power en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@people-power.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen, uitgezonderd gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
People Power wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
People Power neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@people-power.nl.

[bijgewerkt 10 december 2018]