Het heeft mij altijd verbaasd dat bedrijven de waarde van het grootste goed dat zij hebben – hun medewerkers – vooral uitdrukken in kosten: loonkosten, ziektekosten, opleidingskosten etc. De sociale waarde wordt niet gezien terwijl deze van onschatbare waarde is voor organisaties. Ook is de impact die organisaties en medewerkers kunnen hebben op elkaar, de maatschappij en hun klanten groot en deze wordt vaak onderschat en als een black box gezien. Dit hoeft niet en mag niet is mijn stellige overtuiging.

Vanuit mijn rol als duurzaamheid- en impact directeur bij familiemultinational Vebego heb ik jarenlange ervaring om in en met organisaties te werken aan programma’s waarbij we kunnen vaststellen hoe belangrijk werk voor mensen is, wat de waarde van werk is, wat de betekenis van werk is en hoe we iedereen kunnen betrekken bij de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren heb ik vele vragen gesteld en ook vele antwoorden gekregen met daarbij de praktijkvoorbeelden. Deze ervaringen deel ik graag met organisaties. Dit kan door adviesgesprekken met directies en MT’s, key note speeches of presentaties.

Kernwoorden in mijn werk zijn: samenwerken, betrokken, lef, leiderschap, communicatie, resultaatgericht, ondernemend, organisatieontwikkeling en innovatie. Ik heb daadwerkelijk ervaren wat het is om een impactprogramma te ontwikkelen en om de ambitie van bedrijven om maatschappelijke impact te hebben vorm en inhoud te geven.

Mijn drive voor mensen in organisaties heeft vooral betrekking op een breed perspectief. Het kan gaan over duurzame inzetbaarheid, inclusiviteit, betekenisvol werk of het meten van impact van programma’s op medewerkers. Maar ook het oprichten van TOP academies en werkleerbedrijven. Samen met Glenn van der Burg heb ik online radio programma’s gemaakt met reeksen over de betekenis van werk voor mensen en hoe organisaties zich via een corporate foundation inzetten voor de maatschappij.

Je kunt mij benaderen voor vraagstukken die te maken hebben met impact, duurzame inzetbaarheid, betekenisvol werk, werkleerbedrijven en maatschappelijke betrokkenheid.